Yrkeshögskolan Hallsberg

Knutpunkten i Sverige för utbildningar inom vatten, miljö, bioenergi och transport

Biogastekniker eller lokförare?

Intresset för biogas har vuxit allt mer de senaste tio åren. Biogastekniken är ett miljövänligt sätt att ta tillvara på vårt avfall och omvandla det till ny energi. Branschen saknar idag kompetens för att möjligheterna med biogas ska kunna utvecklas. Att satsa på en utbildning till biogastekniker är därför ett mycket bra karriärval. Utbildningen till biogastekniker sker på någon av landets yrkeshögskolor, exempelvis den i Hallsberg. Skolan i Hallsberg heter Blue Peak och erbjuder yrkes- och företagsutbildningar inom miljöområdet. Den lilla orten nära Örebro erbjuder även utbildning till lokförare som även det är ett framtidsyrke.

Biogastekniker på en biogasanläggning

Biogastekniker – vad innebär det?

Biogas är ett förnybart bränsle som framställs från exempelvis matrester, avloppsvatten och gödsel. Rågasen består till största del av metan och koldioxid. Renad biogas kan exempelvis användas som bränsle i miljöbilar. Då tas de flesta andra ämnen bort för att så mycket metangas som möjligt ska bestå. Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att hitta alternativ till fossila bränslen för fordon. Vi är till exempel det landet i världen som är bäst på att använda biogas som bränsle till fordon. För att utvecklingen ska kunna fortsätta behövs fler biogastekniker.

Idag finns omkring 230 biogasanläggningar över hela landet och när du som elev går en utbildning till biogastekniker har du ett nära samarbete med någon av anläggningarna. Yrkeshögskolornas starka sidor är dels att de utbildar folk i branscher med stor efterfrågan på personal, samt att utbildningarna har ett nära samarbete med företag. Efter din examen får du ett utbildningsbevis i biogas- och processteknik samt ett certifikat som gasföreståndare i biogas. Efter utbildningen kan du arbeta som process- eller produktionstekniker, service- och underhållstekniker samt som gasföreståndare.

Målgrupp för utbildningen

Om du vill studera på distans kan yrkeshögskolan i Sundsvall erbjuda en sådan utbildningsform. Utbildningen till biogastekniker vänder sig till dig som idag arbetar som driftstekniker men som vill vidareutbilda dig. För att kunna söka ska du också ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt minst ett års eftergymnasial driftteknikerutbildning. Biogasteknikerutbildningen är på 100 YH-poäng som motsvarar 20 veckors heltidsstudier. Yrkeshögskolan i Hallsberg erbjuder en 80 veckor lång utbildning till driftstekniker inom kraft, värme och process. Utbildningen ger dig också kompetens inom projektledning, projektering och arbetsledning.

Utbildningen till biogastekniker i Hallsberg vänder sig till dig som vill arbeta med teknik som gynnar vår miljö. Du vill arbeta med och utveckla förnyelsebar energi. En fördel är om du är praktiskt lagd och tycker om matematik. Eftersom denna utbildning är inriktad på arbetsledning är det bra om du är lite av en ledare. För att söka utbildningen ska du ha slutbetyg från gymnasiet samt som lägst godkänt i matematik 1 och engelska 5. Du behöver också ha läst ellära och elkompetens.

Satsa på ett framtidsyrke

Hållbarhetsfrågor är mycket viktiga idag. Allt fler människor blir medvetna om att vi måste ta tillvara på jordens resurser. Biogasframställning är bara ett område som sysslar med dessa frågor. Branschen lider av stor brist på utbildad personal och som biogastekniker är du hett efterfrågad på arbetsmarknaden. Genom praktikperioder, LIA, under utbildningens gång kommer du i kontakt med företag som kan bli värdefulla kontakter för ditt framtida jobbsökande. Att redan under studietiden ha haft en fot i branschen har visat sig vara en stor fördel när du som nyexaminerad ska söka ditt första arbete.