Yrkeshögskolan Hallsberg

Knutpunkten i Sverige för utbildningar inom vatten, miljö, bioenergi och transport

Skillnad på yrkeshögskola och vanlig högskola?

Möjligheten att gå på yrkeshögskola är relativt ny för svenskarna då beslutet om att införa utbildningsformen fattades av riksdagen så sent som år 2009. Under titeln faller eftergymnasiala utbildningar som har arbetskunskap som grund men som samtidigt inte är högskoleutbildningar. Högskola är ett samlingsnamn för Sveriges samtliga högskolor och universitet. Utbildningarna man läser via högskola skiljer sig från de man kan läsa via yrkeshögskola på flera punkter. Högskoleutbildningar har en teoretisk, vetenskaplig grund medan yrkesutbildningar först och främst vilar på praktisk arbetslivskunskap. Vidare planeras yrkesutbildningarna efter behov av kompetens på arbetsmarknaden vilket ger dem större arbetsmarknadsrelevans.

Yrkeshögskola ger utbildningar som är starkt fokuserade på ett definierat yrke

Yrkeshögskola är dock inte enda vägen till arbetslivet

Varje utbildning man kan läsa via den nya eftergymnasiala utbildningsformen har ett tydligt yrke som mål, till exempel hovslagare, kock, hotellmanager eller app-utvecklare. Man läser således till detta yrke och blir ingenting annat. Självklart finns det även utbildningar via högskola som är inriktade mot en definierad yrkestitel så som förskolelärare, läkare, barnmorska eller trädgårdsingenjör. Skillnaden är egentligen att vid högskolan är vissa utbildningar teoretiska med en bred grund och vissa inriktade mot en yrkestitel. Det starka fokuset på en viss yrkestitel hos utbildningar via yrkeshögskola leder dock till att dessa utbildningar ofta är kortare och mer praktiska än traditionella högskoleutbildningar.

Det går generellt inte att säga att utbildningar via yrkeshögskola garanterat leder till arbete, men de utformas efter behovet av kompetens på arbetsmarknaden som sedan utvärderas vartannat år. Yrkesutbildningar som vid utvärderingen anses ha för litet kompetensbehov på marknaden får inte starta, därför kan man säga att chanserna till arbete är goda. En motsvarande planering sker inte för högskoleutbildningar. En annan aspekt som också kan ses öka chanserna till arbete efter studierna är yrkesutbildningarnas starka kontakt med arbetslivet och de långa praktiktiderna under studietiden.

Att ansöka och bli antagen till yrkesutbildning

Med anpassningen till behovet på arbetsmarknaden varierar utbudet av yrkesutbildningar över tid, men idag ges ungefär ett hundratal olika utbildningar inom femton olika utbildningsområden. Till skillnad från utbildningar som ges via högskolan finns inte yrkeshögskolornas utbildningar samlade hos antagning.se. Ansökan sker istället direkt till den yrkeshögskola där utbildningen man vill läsa hålls. Utbildningarnas starka koppling till arbetslivet leder vidare till att terminsindelningen kan vara annorlunda vilket gör att sista ansökningsdatum varierar. Vill man söka en yrkesutbildning är det säkrast att kontakta aktuell skola och ta reda på vad som gäller för just den utbildning man är intresserad av.

Olika utbildningar på yrkeshögskola har olika förkunskapskrav, men generellt krävs det förkunskaper motsvarande gymnasieutbildning. Reglerna är ofta generösa med flera olika sätt att uppfylla den krävda behörigheten. Det är samtidigt inte ovanligt att det krävs specialkompetens så som viss arbetslivserfarenhet eller att man har läst vissa angivna gymnasiekurser. En ansökan till yrkesutbildning omfattar vanligtvis att man behöver skicka in sina gymnasiebetyg tillsammans med ett personligt brev om varför man önskar läsa just den sökta utbildningen. Man kan även bli ombedd att skicka med arbetsintyg och/eller arbetsprover.

Utbildningar med ett framtida yrke i sikte

Att läsa på yrkeshögskola passar dig som har en klar bild av vad du vill arbeta med i framtiden. Det finns samtidigt många fördelar med att välja en yrkesutbildning istället för en traditionell högskoleutbildning. En av dessa är till exempel att utbildningens fokus på praktisk kompetens leder till att den generellt har en kortare studietid. En annan fördel är också att yrkeshögskolans grund i arbetsmarknadens behov ökar chanserna till att det finns arbeten inom utbildningsområdet efter examen. De längre praktiktiderna leder dessutom till möjligheten att knyta starka kontakter med arbetsgivare redan under utbildningstiden.