Yrkeshögskolan Hallsberg

Knutpunkten i Sverige för utbildningar inom vatten, miljö, bioenergi och transport

Utbilda dig i miljöteknik

Vi går in i nya tider när det gäller miljö och teknik och därför måste alla fokusera på att anpassa och förnya sig. Detta gäller såväl stora företag och små firmor, som arbetssökande och studenter. Vi kan inte ha samma tankesätt på arbete och affärer som vi hade för 20-30 år sedan. Mycket har hänt med vår värld och vi har blivit långt mer fokuserade på att hitta hållbara lösningar. Detta har resulterat i ett större intresse kring det vi kallar miljöteknik. Miljöteknik sammanfattar läran om hållbara lösningar och här tar vi en titt på några aspekter inom området.

Miljöteknik handlar om att skapa värde och inte skada miljön

Miljöteknik – vad är det egentligen?

För att göra det tydligt och enkelt kan man säga att miljöteknik är ett samlat begrepp för alla tekniska lösningar och idéer som har som främsta syfte att vara miljövänliga samtidigt som de adderar värde i samhället eller i ett företag. Detta kan handla om innovationer som vindkraft eller vattenkraft. Det kan även innebära miljövänliga bilar, hur man jobbar med olika kemikalier eller hur vatten renas. Begreppet innefattar även arbetet med återvinning, hållbarhet och att producera material som har så lite påverkan på miljön som möjligt.

Ett begrepp som ligger nära till hands och ibland blandas ihop med just miljöteknik, är ekodesign, vilket är en lite smalare nisch av ämnet, som främst fokuserar på att formge och designa produkter och tjänster till att ha så lite negativ påverkan på miljön som möjligt. En vision som går ett steg längre är till och med att kunna leverera produkter och tjänster som rent av bidrar till en bättre miljö. Man pratar mycket om plus och minus sett till miljöeffekter i denna bransch.

Vill du studera miljöteknik?

Om du går i tankar att studera på högskola för första gången eller om du vill byta karriär, har du kommit en bra bit på vägen. Idag gäller det verkligen att plugga någonting som ger dig en spetskunskap och att kunna ett ämne som kommer att vara eftertraktat i framtiden. Förutom IT och programmering kan miljöteknik mycket väl vara ett av de områden som blir mest efterfrågat av företag de kommande åren. Därför är det riktigt smart att lära sig just detta om du vill ha en stark grund att stå på.

Det finns sedan 80-talet ett stort utbud av utbildningar inom miljöteknik. Oftast siktar man in sig på att bli ingenjör eller miljövetare, beroende på vilka egenskaper man vill ha när man tar examen. Nästan alla svenska universitet har en avdelning för just dessa typer av utbildningar. Många är så kallade KY-utbildningar, vilket har en speciell fördel. På dessa får man nämligen extra mycket praktik och erfarenhet ute hos företag innan man tar examen. Detta gör att du kommer ut i arbetslivet både med praktisk och teoretisk kunskap i ryggsäcken.

Framtidens arbetsmarknad väntar

Det är extra viktigt att skaffa sig kompetens inom miljöteknik och andra områden som är och kommer att vara i fokus framöver. Nu har vi tagit en titt på vad det intressanta ämnet handlar om och hur du kan göra för att lära dig mer om det. Om du vill skaffa de nödvändiga kunskaperna som krävs för att vara relevant inom ämnet framöver, rekommenderas det starkt att du söker en utbildning inom ämnet, oavsett om det är en kort eller lång utbildning.